Olika former av handledning :: Målet med handledningen ::

Allt fler företag har upptäckt styrkan med att använda handledning som ett arbetsverktyg. Vi kan erbjuda handledning för anställda såväl enskilt som i grupp. Genom att använda etablerade metoder får man en effektiv och verkningsfull handledning.

Personlig handledning

Genom enskild handledning får den anställde möjligheten till stöd, rådgivning och vägledning i olika situationer relaterade till arbetet.

Ärendehandledning

I ärendehandledning verkar man gentemot sina kunder och sin arbetssituation. Genom handledningen får den anställde/gruppen ökade möjligheter att lägga upp strategier för olika arbetssätt samt möjlighet att utvärdera dessa för bästa resultat.

Processhandledning

Fokus ligger på gruppen/organisationen för ett optimalt teamarbete. De anställda får möjlighet att reflektera över hur de fungerar tillsammans för att tillvarata de enskilda olikheter som finns i gruppen samt att stötta varandra.

Gertrud Care
Vi har startat ett dotterbolag Gertrud Care... Läs mer

Jobbcoacher
Nytt samarbete med arbets- förmedlingen. Läs mer och ladda hem vår tjänste- deklaration... Läs mer

Seniorer sökes
Hyr en senior söker elektriker, snickare, plåtslagare och rörmokare... Läs mer

Hyr en senior
Uthyrning utav seniorer till företag och privatpersoner inom olika områden... Läs mer

Kognitiv terapi
Ett hjälpmedel för personlig utveckling... Läs mer