Olika former av handledning :: Målet med handledningen ::

Handledningen syftar till att utveckla grupper och enskilda genom att skapa tillfälle till reflektion kring arbetssituationer, metoder, samverkan, samarbete och relationer.

Handledningen syftar till att stärka helhetsperspektivet i sin yrkesroll, där gruppen ger varandra råd och stöd kring vardagsproblem. Detta leder till att de anställda kan utvecklas i sin egen kompetens och även att ta tillvara den kompetens som finns i gruppen.

Handledningen utgör en stor del i ett förebyggande psykosocialt arbetsmiljöarbete och som en modell för kvalitetssäkring.

Genom ett aktivt deltagande i handledningsgruppen ges deltagarna möjlighet att:

  • Få en helhetssyn på sitt eget handlande i mötet med andra människor.
  • Koppla teoretisk kunskap med praktisk färdighet.
  • Finna problemlösningsmodeller.
  • Förstå tankar, känslor och reaktioner i samspelet med andra människor.
  • Analysera och reflektera på sig själv och i samspel med andra utifrån ett yrkesmässigt perspektiv.
  • Kunna se skillnad mellan människors sätt att fungera som enskilda individer och som medlem av en större grupp.
  • Bli ”bekräftad” i sina tankar.

Gertrud Care
Vi har startat ett dotterbolag Gertrud Care... Läs mer

Jobbcoacher
Nytt samarbete med arbets- förmedlingen. Läs mer och ladda hem vår tjänste- deklaration... Läs mer

Seniorer sökes
Hyr en senior söker elektriker, snickare, plåtslagare och rörmokare... Läs mer

Hyr en senior
Uthyrning utav seniorer till företag och privatpersoner inom olika områden... Läs mer

Kognitiv terapi
Ett hjälpmedel för personlig utveckling... Läs mer