Behandlingen har bl.a. en transaktionsanalytisk (TA) inriktning med kognitivt förhållningssätt, samtalen kan vara individuellt, par eller i grupp. TA bygger på en kontraktsmetod mellan terapeut och klient för att ha ett klart mål med samtalen. Samtalen är uppbyggda med ett ömsesidigt ansvar mellan klient och terapeut. I det terapeutiska arbetet skapas förutsättningar för klienten att finna sin egen balans, lära sig ett nytt sätt att tänka och agera.

Målet med behandlingen är att främja psykisk hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder även Mindfulness, stresshantering och Kognitiva viktminskningsgrupper.

Gertrud Solutions följer EATA’s etiska riktlinjer som bl.a. förtydligar rollen som samtalsterapeut, se hemsida: www.eatanews.org

Gertrud Solutions är medlem i Svenska Transaktionsanalytiska föreningen, se hemsida: www.transaktionsanalys.se

Gertrud Care
Vi har startat ett dotterbolag Gertrud Care... Läs mer

Jobbcoacher
Nytt samarbete med arbets- förmedlingen. Läs mer och ladda hem vår tjänste- deklaration... Läs mer

Seniorer sökes
Hyr en senior söker elektriker, snickare, plåtslagare och rörmokare... Läs mer

Hyr en senior
Uthyrning utav seniorer till företag och privatpersoner inom olika områden... Läs mer

Kognitiv terapi
Ett hjälpmedel för personlig utveckling... Läs mer